OČKOVÁNÍ CHRONICKY NEMOCNÝCH PACIENTŮKARDIOLOGIE OLOMOUC
MUDr. Zdeněk MALINA


Olomouc, I.P.Pavlova 69
585 413 647, info@kardio-in.czDŮLEŽITÉ ODKAZY:

Ministerstvo zdravotnictví - očkování proti COVID-19

Pacientské organizace - očkování chronicky nemocných

ZPĚT HLAVNÍ STRÁNKARadou vlády pro zdravotní rizika bylo rozhodnuto o umožnění očkování vysoce rizikových pacientů v očkovacích místech prostřednictvím registrace v centrálním rezervačním systému, a to pomocí unikátního kódu, který tito pacienti obdrží od lékařů specializovaných pracovišť a ambulantních specialistů, v jejichž péči se nacházejí .

Registrace pro osoby s chronickým onemocněním do CRS budou spuštěny dne 24. března 2021 s tím, že zájemci o očkování se od tohoto data mohou zaregistrovat na vybraná očkovací místa. K potvrzení registrace bude nutné zadat výše zmíněný unikátní kód. Podle dostupnosti očkovacích látek budou následně registrovaní zájemci o očkování vyzváni zvoleným očkovacím místem k provedení rezervace konkrétního termínu očkování (bude jim zaslána zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu do rezervačního systému https://rezervace.mzcr.cz na očkovacím místě, které si sami v registraci vybrali).

Za vysoce rizikové nemocné se považují ti, jejichž onemocnění odpovídá přehledu diagnóz, zveřejněných Ministerstvem zdravotnictví, ve kteréjsou uvedeny i některé nemoci srdce a oběhu, zejména:

 • ischemická choroba srdeční
 • arteriální hypertenze vyššího stupně
 • srdeční selhání
 • kardiomyopatie
 • stavy po plicni embolizaci
 • chlopenní vady
 • onemocnění plicní cirkulace.

Tito nemocní, kteří jsou v TRVALÉ DLOUHODOBÉ péči naší ordinace, mohou obdržet zmíněný unikátní kód pro rezervaci. Technickou podmínkou je platná e-mailová adresa v naší evidenci.

INFORMACE PRO PACIENTY:

 • Jelikož žijete s onemocněním, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, můžeme Vám poskytnout unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace.
 • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním" a vyberete si preferované očkovací místo.
 • Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021.
 • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena, postačí ta z poslední návštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování. V případě nejasnosti se na nás obraťte.
 • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.
 • Díky umožnění přednostního očkování zranitelných osob napomůžeme nejen jejich efektivní ochraně, ale též stabilizaci poskytování zdravotních služeb v ČR.

Zdroj: ÚZIS ČR

ZASÍLÁNÍ UNIKÁTNÍHO KÓDU

bude probíhat postupně přednostně na e-mailové adresy, které máme od Vás k dispozici. Pokud máme aspoň číslo telefonu, využijeme SMS. Předpokládáme, že nemocní starší 70 let se registrují k očkování již nějakou dobu, tento kód k registraci nepotřebují a proto jim jej zasílat nebudeme. Ve sporných případech se obraťte na nás telefonicky nebo raději e-mailem. Rozesílání kódů zabere nějaký čas, proto buďte trpěliví, registrace je tak jako tak možná až od středy 24.3. Pokud kód neobdržíte a podle Vašeho názoru se na Vás toto opatření vztahuje, obraťte se prosím na nás e-mailem, vyjasníme.

NEMÁME VÁŠ E-MAIL ANI TELEFON?

Pokud si nejste jisti, jestli máme Váš aktuální a platný e-mail nebo telefon, pošlete z něj prosím zprávu na adresu: info@kardio-in.cz, případně zdmalina@gmail.com s textem: "Žádám o zaslání unikátního kódu pro očkování", připojte podpis a aspoň rok narození pro identifikaci.

OČKOVÁNÍ JE DOBROVOLNÉ

proto obdržení unikátního kódu je pouze možnost, nikoli povinnost se registrovat. Pokud kód nevyužijete, nic se nestane, není nutné nám psát zpětnou zprávu. Pamatujte ale, že kód je určen pouze Vám a nikomu jinému ho nemůžete přenechat.

REGISTRACE A OČKOVÁNÍ CESTOU PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ

je na uvedeném systému pro centrální registraci nezávislá. Pokud jste tedy osloveni praktickým lékařem, případně jste jej oslovili Vy a jste na seznamu nemocných k očkování u praktického lékaře, uvedený kód nepotřebujete. Pokud ho přesto obdržíte, není nutné volat ani jinak nám nic oznamovat, pokračujte v postupu dohodnutém s praktickým lékařem/lékařkou a NEREGISTRUJTE SE už v centrálním systému.

REGISTRACE A OČKOVÁNÍ CESTOU SPECIALIZOVANÝCH CENTER

Pokud jste v péči specializované ambulance / tedy absolvujete pravidelné návštěvy, případně terapii/, je možné získat stejně platný unikátní kód tam. Pokud to uděláte nebo Vám specializované centrum zašle kód samo od sebe a přesto obdržíte kód od nás, VYUŽIJTE V REGISTRAČNÍM SYSTÉMU JEN JEDEN z nich, jinak porušujete pravidla nařízení.

PŘIPOMÍNÁME, ŽE KARDIOLOGICKÁ ORDINACE NEMOCNÉ DO SYSTÉMU NEREGISTRUJE ANI ZDE V SOUČASNOSTI OČKOVÁNÍ NEPROBÍHÁ!

DOTAZY, NEJASNOSTI, POCHYBY

Prosím, nejprve prostudujte výše uvedené odkazy než zvednete telefon. Děkujeme.